Ansikten       Ansikten
"Rutiga stolar" - björk och gjutjärn